Cần mua xe Win 100 của Nhật c̣n trên 90%
(Ngày 03.08.2008)
Minh cần mua xe Win c̣n trên 90% để sử dụng.Ai co thi xin liên hệ: 0908478486 Thức.Cảm ơn v́ đă quan tâm tin của ḿnh.