Hiện đang có :


1 DTDD Iphone 4 32 G Black 4.0.2 tuần 35, Bán $900 . Mới 100%, c̣n nguyên bao trong hộp.


1 DTDD HTC-HD2 T-mobile Unlocked 1GHz Processor. 16G Memory http://www.htc.com/us/products/t-mobile-hd2 Bán $480. Mới 99%.


Cả 2 đều vừa xách tay từ Mỹ. Liên hệ Phương: 093-345-2127


Giá : 900